hiện tại vị trí: senfeng » Máy laser fiber » Máy uốn bảng

Trung tâm uốn bảng điều khiển tự động đẩy xuống

BDC-2500


Độ dày uốn: 2mm

Chiều dài uốn tối đa: 2500mm

Chiều cao uốn tối đa: 200mm (tùy chọn: 300mm)

Máy uốn bảng xếp dỡ tự động đẩy xuống BDC-2500


Độ dày uốn: 2mm

Chiều dài uốn tối đa: 2500mm

Chiều cao uốn tối đa: 200mm (tùy chọn: 300mm)

Máy uốn bảng tự động dạng cốc hút

BDC-1500


Độ dày uốn : 1mm

Chiều dài uốn tối đa: 1500mm

Chiều cao uốn tối đa: 170mm

ĐƯỜNG DẪN NHANH

LIÊN LẠC

  02462935898
  senfeng@sfcnclaser.com 

  +86-13210546543     

  Zalo:13210546543

THEO CHÚNG TÔI

senfeng laser

Bản quyền © 2022 Jinan Senfeng Laser Technology Co., Ltd.

Cam kết bảo mật